top of page

konfigurere Focalin XR (dexmetylfenidat) i sverige

focoline.jpg

e_post  OSS I DAG FOR SAMRÅD:  royaltyapotek@gmail.com

 

Focalin XR er en gang om dagen for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller ADHD. Focalin XR inneholder läkemiddel dexmetylfenidat (Focalin ™), et stimulerende middel i sentralnervesystemet. Dexmetylfenidathydroklorid finnes også i metylfenidat som har forventet å behandle ADHD i mer enn 30 år.

  

   Focalin (dexmetylfenidat) og Focalin XR (forlengd frisetting) er psykostimulerende middel, eller bedre kjent som
stimulantia. Focalin brukes først og fremst ved behandling av ADHD (ADHD) og narkolepsi, en tilstand som kjennetegnes av sömnighet på dagtid der pasienten regelbundet faller i en djup sömn
under dagen. Narkolepsi er en sterk kontrollmekanisme i hjernen som virker
med både vakenhet dagtid och natt sömn.
Bruken av et medisin for dess godkände indikasjoner kalles dess märkta bruk. I klinisk praxis ordinerar läkare dock ofta medisiner for omärkt bruk ("off-label") når publiserte kliniske studier, fallrapporter,
eller deres egen kliniske erfaring støtter effektivitet og sikkerhet for disse behandlingene.
Jeg har mange kliniske studier og klinisk erfaring har Focalin tydelig visum forbedring
resultatet for barn med ADHD. Focalin øker barnets konsentrasjonsevne, forlenger oppmerksomhet,
og reduserer hyperaktivitet. Vuxna med ADHD drar også nytta av behandling med Focalin. Focalin hjelper dem med å konsentrere seg og fokusere på informasjon, øke deres oppmerksomhet og redusere impulsivitet og hyperaktivitet.
Focalin (dexmetylfenidat) liknar kemisk Ritalin (metylfenidat). Metylfenidat har
två spegelbildsformer, som kallas isomerer (d-, l-isomerer). Focalin er den aktiva isomeren (d-isomeren) av
metylfenidat, mens l-isomeren har liten eller ingen aktivitet. Isomerer er spegelbildskemikalier, lignende
till höger og venstre hånd, og er inte overlagrade (dvs kan inte plasseres over hverandre). Fordelen med
Focalin er at pasienten tar den aktiva isomeren av metylfenidat, men ved tilsvarende dose finnes det
liten skillnad mellom Focalin og Ritalin.
Fordi Focalin og Focalin XR er stimulanser er de nok tildelte regler for stoffer. Lakaren må skrive en ny mottakelse hver gang de gjør det

bottom of page