top of page
kjøpe Modafinil i sverige
Modafinil 1111.webp

 

Mejla oss for å gjøre en bestilling på

e_post  

royaltyapotek@gmail.com

 

Modafinil er en kemisk forening med summaformeln C15H15NO2S. Ämnet er et tämligen nytt narkotikaklassatläkemedel i Sverige for vakenhetsregler, og markedsförs som bland annet Modiodal og Provigil.

I Sverige skriver forberedelsene til pasienter som har diagnosen narkolepsi eller idiopatisk hypersomni som ellers er svært vanskelige å behandle uten tunga legemidler.

Modafinil utvikledes under 1970-talet i Frankrike som et alternativ til amfetamin for pasienter som trenger hjelp for å holde seg. Modafinil har en oppiggande effekt som liknar amfetaminer, om enn med långsammare verkan. Til forskjell fra amfetamin og lignende sentralstimulantia anses risikoen for avhengig utvikling være minimal. Også risikoen for missbruk er lavere når modafinil inte gir de euforiske effekter ved overdosering som er karakteristisk for amfetaminderivat.

Modafinil har lenge vært populært i bl.a. USA, där det ibland skriver ut av läkare mot utmattethet, till exempel ved skiftarbete. Det förekommer også på den svarte markedet. Forberedelsene brukes også innen Främlingslegionen med spesielle oppdrag og tester for tilstedeværelse av amerikansk og britisk militær, som alternativ til amfetaminderivatet Dexedrin. Modafinil brukes også til ADHD-pasienter i stedet for rena metylfenidatpreparat (tex. Concerta) med stor framgang.[1]

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA gjorde i slutten av 2010 en utvärdering av modafinil som terapeuptisk preparat. Utvärderingen av rådene i ett generellt avskrivingsmiddel for alle andre diagnoser enn narkolepsi. En sak er at missbruk har rapportert. Den 4. februar 2011 utstedte den svenske myndigheten Läkemedelsverket en tilsvarende föreskrift, dock med reservasjoner for å starte behandlingen for andre indikasjoner som trenger å avsluttes. EMA understryker også at det er opp til var enskild läkare i EU:s medlemsländer som beslutter om adekvat behandling i enkelte fall, også om slike skulle avvika fra de offisielle indikasjonene. I dagsläget er det ingen generell behandling mot hypersomni.

Substansen inngår i listen IV i Sverige, men finnes for å være oppført i listen over internasjonale narkotikakonvensjoner.[2]

bottom of page