top of page

Kjøp Stilnoct 12,5 mg i Sverige
 

Mejla oss for å gjøre en bestilling på

e_post

royaltyapotek@gmail.com

Stilnoct 12_5mg 1 (1).webp

Zolpidem er en legemiddelsubstans som brukes ved sømnbesvär. Forberedelser med zolpidem brukes for terapi under begrenset tid ved behandling av kroniske sykdommer og salg i Sverige under varunamn som Stilnoct, Zolpidem og Edluar.

Bensodiazepiner og bensodiazepinliknende substanser (som zolpidem) bør ikke brukes som enda behandlingsmetode ved behandling av depresjon og langvarig sammenheng med depresjon (självmordstankar kan framprovokere hos disse pasienter). Zolpidem bør behandles med forsiktighet til pasienter med symptom på depresjon. Självmordstendenser kan förekomma.

Zolpidem er avsett for tillfälliga og kortvariga sömnbesvär. Risk for tillvänjning og beroende foreligger, men inte så stor sammenlignet med sterkere bensodiazepiner, som diazepam, alprazolam, flunitrazepam med flere.

Substansen är narkotikaklassad og inngår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention samt i förteckning IV i Sverige.[1]

  Ta kontakt med våre selgere via e-postadressen nedenfor: don.meds.sales@gmail.com

bottom of page