top of page

kjøpe Strattera 60mg online

strattera.jpg

Mejla oss for å gjøre en bestilling på

e_post  

royaltyapotek@gmail.com

 

 

Strattera (generisk navn: atomoxetinhydroklorid) er et alternativ til de stimulerende ADHD-medisiner som vanligvis brukes for å behandle symtom på hyperaktivitet (ADHD eller ADD) hos barn i åldrarna 6-12, ungdom og voksne. Det er et selektivt legemiddel for norepinefrinåterupptagshämmare (SNRI). Strattera är ett icke-stimulerande medel; det anses å være et kontrollert emne av Drug Enforcement Agency (DEA). Det har intet studerats hos barn under 6 år.

Strattera var det første og enda ikke-stimulerende läkemidlet som godkjent for ADHD-behandling i USA av Food and Drug Administration (FDA). Det var også det første icke-stimulerende legemidlet som godkjennes for behandling av voksne med ADHD.

Er Strattera bedre enn Adderall?
Strattera og Adderall er begge medisiner som brukes for å behandle ADHD, men de er grunnleggende forskjellige. Adderall er ett stimulerende middel og Strattera er et ikke-stimulerende middel. Strattera er varemerke for stoffet atomoxetin, som er en noradrenalinåterupptagshämmare som gjør at nevrotransmittorn noradrenalin kan være tilgjengelig for hjernens neuroner lenger. Adderall er et varemerke for kombinasjoner av läkemedlen dextroamfetamin og amfetamin, og det virker på sentralnervesystemet som øker antallet dopamin- og norepinefrinsendere i hjernen.

Generell sett er stimulerende medisiner effektive enn Strattera ved behandling av ADHD. Strattera brukes under spesielle forhold og pasientpopulasjoner:

bottom of page