top of page

Kjøp Tramadol 100mg på nettet

 

Mejla oss for å gjøre en bestilling på

e_post  

royaltyapotek@gmail.com

tramadol 100mg.jpeg

Kjøp Tramadol 100mg i Sverige
Kjøp Tramadol 100mg på nettet
Kjøp Tramadol 100mg uten resept

Tramadol er en kjemisk forening med summaformeln C16H25NO2 som anses som en syntetisk opioid, men som har funnets i busken Nauclea latifolia. Dette er dock omtvistat.[1] Det er et morfinliknende analgetikum, som brukes ved måttlig til vanskelig akutt og kronisk smerte. Tramadol er et avhengig av framkallende middel og ved langvarig bruk

kan tolerere, psykisk og fysisk avhengig av utviklings. Risken er mindre ved kortare behandlingstid men utsättningssymptom kan förekomma også ved behandlingstid kortare enn ein månad. Ved normal doser har en avhengighetsfrekvens på 1 av 8000 rapporter, ifølge FASS. Tramadol har vært under utredning ved Läkemedelsverket og den 1. desember 2007 ble substansen narkotikaklassad i Sverige, dock med flere unntak.[2] Tramadol var under noen år det enda läkemedlet i sin klasse som inte behövdes skrivas ut på en spesiell mottaksblankett, men Läkemedelsverket stramade åt reglerna 15 mars 2012[2][3]. Substansene inngår i listen III, men finnes for å være til stede i listen over internasjonale narkotikakonvensjoner.[4]

Tramadol er ikke egnet som ersettingsmiddel ved opioidberoende og kan ikke undertrykke abstinenssymptomer av morfin.[5]

Biotillgängligheten ved oralt intag er omkring 70%[5] som øker etter regelbundet intag.

Den viktigste aktiva metaboliten av tramadol er O-desmetyltramadol.[5]

 

mejla oss for å gjøre en bestilling på e_post  

royaltyapotek@gmail.com

royaltyapotek@gmail.com

bottom of page