top of page

Kjøp Metadon 10mg i Sverige

Mejla oss for å gjøre en bestilling på

e_post  

royaltyapotek@gmail.com

Methadone 1111.webp

Kjøp Metadon 10mg i Sverige
Kjøp Metadon 10mg på nettet
Kjøp Metadon 10mg uten resept

Metadon, (RS)-6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptan-3-on, er en narkotikaklassat morfinliknande analgetikum, en opioid. Det er et forberedelse mot vanskelig smertestillstand. Ved visse typer av vanskelige kroniske smerter, som t.ex. neurogen/nevroptisk smerte (nervsmertor), er metadon effektiv enn andre morfinliknande preparater, og flere studier har også vist fordeler av metadonbehandling ved cancersmärta.[1][2][3] Metadon har også vist seg lindra smerte for pasienter med vanskelige kroniske smerter med en lavere dos enn for morfin eller andre morfinbeslektede forberedelser, og i visse fall er metadon det enda medisin som virker mot smerte, ibland med lavere totaldos.[4]

Metadon har sedan 1960-talet også använt for avgiftning av til eksempel heroinberoende og fortsatt behandling av denne og flere andre missbrukssykdommer. Metadon har derfor koblet sammen med narkotikamissbruk, noe som ikke har vært til fordel i kontakter med vården for den voksende gruppen pasienter som får metadon mot nervekreft og andre kroniske smerter. [5] [6]

e_post  OSS I DAG FOR SAMRÅD: royaltyapotek@gmail.com

bottom of page