top of page

Köpa  Subutex 8mg  i Sverige

subutex.jpeg

Mejla oss for å gjøre en bestilling på

e_post

royaltyapotek@gmail.com

 

Buprenorfin er en kjemisk

forening med formeln C29H41NO4. Emnet er et kraftig smertestillende preparat som tilhører gruppen opioider og er narkotikaklassat. Det er også sterkt avhengig av framkalling. Det framstillers genom at ekstrahera emnet tebain ur opiumvallmo.

Buprenorfin var den aktive substansen i läkemidlet Subutex, som ble brukt i Sverige 1999 som medisin ved opiatberoende(eksempelvis heroin). Den største leverandøren i Sverige, legemiddelfirmaet Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, annonserte den 22. november 2012 at de sluttar saluföra Subutex[1]. Istället begynte selskapet saluföra kombinasjonsmiddel Suboxone, et preparat som inneholder buprenorfin og naloxon.

Buprenorfin brukes som medisin i medisinassisterad behandling ved opioidberoende[2] og som analgetikk under varunamnet Temgesic. Temgesic brukes ved postoperativ smerte under høyst 6–7 dager. Temgesic finnes som injeksjonsvæske og resoriblett.

Buprenorfin er også den aktive substansen i det smertestillende plåstret Norspan. Dette stoffet har økt bruk i eldrevården i Sverige. Plåstret bytes var 7:e dag og finnes i flere styrkor.

Buprenorfin fungerer både som partiell agonist og antagonist og binder til de μ-opioidreseptorer. Det innebærer at buprenorfinstimulering av μ-opioidreseptorer samtidig som preparatet hindrer opioider som er fulla agonister som binder til disse reseptorene[3]. Dette gjør at effekten av samtidig intag av t.ex. heroin uteblir. Till skillnad från många andre opioider (de som fungerer som agonister på de μ-opioidreseptorer) gir buprenorfin kun en kraftig effekt i høyere doser opp til en viss grense. Dette gjør at 16 mg integrert dobbelt farmakologisk effekt sammenlignet med 8 mg.

Buprenorfin har bedre sikkerhetsprofil enn t.ex. Metadon tack vare sin "takdos" som ligger rundt 24 til 26 mg. Doser som er høyere enn takdosen har fortsatt smertestillende effekt men gir intet større antirespiratorisk effekt. Buprenorfin er derfor et sikret opioidpreparat enn en full agonister som utøver større på μ-opioidreseptorene når aktiviteten øker. Dette gjør buprenorfin til et spesielt effektivt medisin i substitusjonsbehandling når det ikke er behov for å øke når toleransen går opp som for metadon. [4]

Risken for å få andningsdepresjon av buprenorfin øker samtidig inntak av alkohol og bensodiazepiner.

Tack vare sin långa halveringstid (20 til 73 timer[5]) blokkerer buprenorfin effektivt heroin (og andre agonister) i opp til 3 dygn

 

Mejla oss for å gjøre en bestilling på

e_post.. don.meds.sales@gmail.com

don.meds.sales@gmail.com

 

bottom of page