top of page

best Oxycodone 30mg i Danmark

oxycodone.jpg

e_post OSS I DAG For SAMRÅD: royaltyapotek@gmail.com

 

 

Kjøp Oxycodon 30 mg I Danmark

Oksykodon 30 mg hydroklorid SUN, ROXICODONE® (oksykodonhydroklorid-tabletter USP) og opioidanalgetikum.

 

Hver tablett til oral administrering inneholder 5 mg, 15 mg eller 30 mg oksykodonhydroklorid.

Oxycodonhydrochlorid er et hvitt, luftløst krystallinsk pulver avledt av opiumalkaloid, thebaine. Oxycodonhydrochlorid opløses i vand (1 gi 6 til 7 ml) og anses som litt opløselig i alkohol (oktanol vandfordelingskoefficient er 0,7).

 

Tabletter med 5 mg roxikodon (oksykodonhydroklorid) inneholder inaktive ingredienser: mikrokrystallinsk cellulose og stearinsyre. De 15 og 30 mg tabletter inneholder følgende inaktive ingredienser: mikrokrystallinsk cellulose; natriumstivelsesglykolat; majsstivelse; laktose; stearinsyre; D & C Yellow No. 10 (15 mg tablett); og FD & C Blue No. 2 (15 mg og 30 mg tabletter).

 

Tabletterne på 5 mg, 15 mg og 30 mg inneholder henholdsvis 4,6 mg, 13,5 mg og 27,0 mg oksykodonfri base.

 

INDIKATIONER OXYCODONE 30 MG HYDROKLORID SOL

 

ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® tabletter er en oral formulering av oxycodonhydrochlorid, der er omgående frigivet, og som er indiceret til behandling av moderat til svær smerte, hvor anvendelsen av​​ en opioidanalgetik er hensiktsmessig.

 

DOSERING OG ADMINISTRASJON
ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® er beregnet til behandling av moderat til svær smerte hos pasienter, som krever behandling med et oralt opioidanalgetikum. Dosen bør angis individuelt avhengig av sværhetsgrad, pasientrespons og pasientstørrelse. Hvis smerten økes i sværhetsgrad, hvis smertene ikke er tilstrekkelige, eller hvis toleranse oppstår, kan det kreves en gradvis stigning i dose.

 

Patienter, der ikke har mottatt opioid analgetika, bør påbegyndes på ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® i et doseringsområde på 5 til 15 mg hver 4. til 6 timer etter behov for smerte. Dosis bør titreres fra den enkelte pasients respons på deres indledende dose av ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ®. Pasienter med kronisk smerte bør ha deres dosering gitt rundt om i døgnet for å forhindre gentagelse av smerte i stedet for å behandle smerten, etter at den er opstået. Denne dosen kan justeres til et akseptabelt nivå av analgesi under hensyntagen til bivirkninger av pasienten.

 

Til kontroll av alvorlig kronisk smerte skal ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® administreres regelmessig, hver 4.-6. Time, ved det laveste doseringsnivået, som oppnår tilstrekkelig analgesi.

Som med potent opioid er det avgjørende å justere doseringsregimen for hver pasient individuelt under hensyntagen til pasientens tidligere analgetiske behandlingserfaring. Selv om det ikke er mulig at optage alle forhold, er det viktig for utvælgelsen af​​ den indledende dosen av ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ®, skal der tas hensyn til: 1) daglig dose, styrke og egenskaber hos en ren agonist eller blandet agonist / antagonist patienten har tidligere tatt, 2) påliteligheden af​​ det relative styrkeestimat for beregning av den nødvendige dosen av oksykodon,

 

3) graden af​​ opioidtoleranse, 4) pasientens generelle tilstand og medisinsk status, og 5) balanse mellom smertekontroll og ugunstige opplevelser.

Konvertering fra rask stofopioid / acetaminophen, opioid / aspirin eller opioid / ikke-steroid kombinasjonsmidler
Ved omdannelse av pasienter fra opioid / ikke-opioid legemiddelregimer bør det tas beslutning om, hvorvidt det ikke-opioide analgetikum skal fortsette. Hvis der træffes beslutning om at avbryde bruken af
​​ ikke-opioid analgetika, kan det være nødvendig å titrere doser av roxicodon (oxycodonhydrochlorid) ® som svar på nivået av analgesi og bivirkninger, som gir av doseringsregimen. Hvis ikke-opioidregimet fortsetter som en separat enhetsagent, skal startdosen ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® baseres på den siste dosen opioid som basislinje for ytterligere titrering av oksykodon. Øgede stigninger bør måles etter bivirkninger til et akseptabelt nivå av analgesi.

 

PATIENTER HJELTE PÅ OPIOIDTERAPI OXYCODONE 30 MG HYDROCHLORID SOL


Hvis en pasient har mottatt opioidholdige lægemidler før man tar ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ®, bør virkningen av​​ det tidligere opioid i forhold til oxycodon inddrages i udvælgelsen af​​ den samlede daglige dose (TDD) for oksykodon.

Ved omdannelse av pasienter fra andre opioider til ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® er nøye observasjon og justering av dosering basert på pasientens respons på ROXICODONE (oxycodonhydrochlorid) ® absolutt nødvendig. Administrasjon av supplerende analgesi til gjennombrud eller infeksjonssmerter og titrering av den totale daglige dosen av roxicodon (oxycodonhydrochlorid) ® kan være nødvendig, spesielt hos pasienter, der har sykdomstilstande, der endrer seg raskt.

bottom of page