top of page

Kjøp Petidin 100 mg/2ml i Danmark

Pethidine---------------.webp

 

  e-post os i dag for konsultasjon: royaltyapotek@gmail.com

1. Lægemidlets navn

Pethidin 100 mg / 2 ml injeksjonsvæske, oppløsning

2. Kvalitativ og kvantitativ sammensetning

Petidinhydroklorid 5 % vekt / volum

(50 mg i 1 ml og 100 mg i 2 ml samlet volum)

Se avsnitt 6.1 for den fulde liste over hjelpestoffer

 

3. Farmaceutisk form

Løsning til injeksjon

En klar fargeløs, partikkelfri oppløsning

 

4. Kliniske opplysninger

 

4.1 Terapeutiske indikasjoner

Lindring av moderat til svær smerte.

Præmedisinering.

Obstetriske analgesi.

Forbedring av smertestillende

 

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne.

Til moderat eller svær smerte.

En normal enkelt dose (normalt ikke gjentas oftere end 4 timer)

Ved intramuskulær eller subkutan injeksjon

Ved langsom intravenøs injeksjon

25 - 100 mg.

25 - 50 mg.

Til obstetrisk analgesi.

Ved intramuskulær eller subkutan injeksjon tatt 1-3 timer senere. 50 - 100 mg.

Maksimalt 400 mg på 24 timer.

Som en premedikasjon.

Ved intramuskulær injeksjon en tid før operasjonen. 50 - 100 mg

Til forbedring av smertestillende.

Ved langsom intravenøs injeksjon. 10 - 25 mg etter behov.

bottom of page