top of page

Kjøp Stilnoct 12,5 mg i Danmark

Stilnoct 12_5mg 1 (1).webp

e-post os i dag for konsultasjon: royaltyapotek@gmail.com

 

Virksomme stoffer

Zolpidem

Anvendes

Stilnoct® er et sovemiddel. Benzodiazepinlignende middel.

Virker

 

  • Virker ved at binde seg til spesielle strukturer i hjernen (GABA-reseptorer). Herved hæmmes en rekke nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.

  • Virkningen inntræder etter 15-30 minutter og varer 6-7 timer.

  • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 timer. Midlet er først helt ude av kroppen etter ca. 12 timer.

Mulige bivirkninger

Bivirkninger forekommer hovedsagelig i starten av behandlingen.

Almindelige (1-10%)Træthed
Fordøyelsesbesvær(mavesmerter, diarré, kvalme og opkastning)
Rygsmerter
Depression, Døsighed(dagen efter indtagelse), Forvirring, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Hovedpine, Hukommelsesbesvær(bl.a. hukommelsestab i tiden etter man har indtaget midlet), Konsentrasjonsbesvær, Mareridt, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed(forværring), Uro og rastløshed
Luftveisinfeksjon

Ikke almindelige (0,1-1%) Ledsmerter, Muskelsvaghed
Aggressivitet, Besvær med at styre arme og ben, Opstemthed, Rysten, Talebesvær, Ændring i hudens følesans
Dobbeltsyn, Sløret syn

Sjældne (0,01-0,1%)Leverskade
Bevidsthedspåvirkning, Faldtendens(særligt hos ældre), Gangforstyrrelser
Synsforstyrrelser

Meget sjældne (under 0,01%) Avhengighet av midlet
Nedsat vejrtrækning
Uventede psykiske reaksjoner - fx aggressivitet og uro

Ikke kjent Abstinenser, Tilvænning
Adfærdsforstyrrelse
Allergisk hævelse i ansiktet samt mundhulen og strubehovedet

  • Konfusion og uventede psykiske reaksjoner ses spesielt hos eldre. Hvis de forekommer bør behandlingen stopper.

  • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer etter inntagelsen.

  • Risiko for bivirkninger i form av døsighet og nedsatt reaksjonsevne dagen etter indtagelsen.

  • Behandling gjennom lengre tid (uger) gir risiko for avhengighet og tilvænning. Tilvænning viser seg ved behov for stigende doser. Symptomer på avhengighet kan oppstå ved plutselig opphør etter lengre tids bruk og viser seg ved abstinenssymptomer i form av søvnløshed, uro, angst, appetittløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsom over for lyd, lys, lugt og berøring. Etter høye doser kan der oppstå kramper ved plutselig opphør etter lengre tids bruk. Der kan gå flere dager etter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

bottom of page