top of page

kjøp Focalin XR (dexmetylfenidat) 20 mg i norge 

focoline.jpg

e_post  OSS I DAG FOR SAMRÅDroyaltyapotek@gmail.com

 

Focalin XR er en gang daglig behandling for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller ADHD. Focalin XR inneholder medikamentet dexmetylfenidat (Focalin ™), og sentralstimulerende middel i sentralnervesystemet. Dexmetylfenidathydroklorid finnes også i metylfenidat, som har blitt brukt til å behandle ADHD i mer enn 30 år.

  

   Focalin (dexmetylfenidat) og Focalin XR (utvidet frigjøring) er psykostimulerende midler, eller bedre kjent som
sentralstimulerende midler. Focalin brukes hovedsakelig til behandling av ADHD (ADHD) og narkolepsi, en tilstand preget av søvnighet på dagtid hvor pasienten regelmessig faller i en dyp søvn
i løpet av dagen. Narkolepsi er en forstyrrelse i søvn-våkne kontrollmekanismer i hjernen som er forstyrret
med både våkenhet på dagtid og nattesøvn.
Bruk av et medikament for dets godkjente indikasjoner kalles dets merkede bruk. I praksis foreskriver imidlertid leger ofte ikke-merkede medisiner når de publiserer kliniske kliniske studier, saksrapporter,
eller deres egen kliniske erfaring støtter virkning og sikkerhet til disse behandlingene.
I mange kliniske studier og betydelig klinisk erfaring har Focalin tydelig vist forbedring
i resultater for barn med ADHD. Focalin øker barnets konsentrasjonsevne, forlenger oppmerksomheten,
og reduserer hyperaktivitet. Voksne med ADHD drar også fordel av behandling med Focalin. Focalin hjelper dem å konsentrere seg og holde fokus på oppgaver, oppmerksomhetsspennet og redusere impulsivitet og hyperaktivitet.
Focalin (dexmetylfenidat) er kjemisk lik Ritalin (metylfenidat). Metylfenidat har
til speilbildeformer, kalt isomerer (d-, l-isomerer). Focalin er den aktive isomeren (d-isomeren) av
metylfenidat, mens 1-isomeren har liten eller ingen aktivitet. Isomerer er speilbildekjemikalier, lignende
til høyre og venstre hånd, og er ikke lagt over hverandre (dvs. kan ikke plasseres på hverandre). Fordelen med
Focalin er for pasienter å ta den aktive isomeren av metylfenidat, men i tilsvarende doser
liten forskjell mellom Focalin og Ritalin.
Fordi Focalin og Focalin XR er sentralstimulerende midler, er de nøye regulerte stoffer. Legen må skrive en ny resept hver gang de gjør det

bottom of page